Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun conflicten onder begeleiding van een mediator in mediation zelf op te lossen in plaats van uit handen te geven en de rechter te laten beslissen. Door het weer op gang brengen van de communicatie helpt de mediator partijen om een eigen oplossing te vinden. Een groot voordeel is dat partijen eindverantwoordelijk blijven over een oplossing en dat relaties niet onnodig geschaad worden.

Voor aanvang van de onderhandelingen wordt tussen partijen en de mediator een mediationovereenkomst gesloten waarbij o.m. geheimhouding wordt overeengekomen. De gesprekken vinden plaats met de mediator en partijen gezamenlijk. In sommige situaties is het ook mogelijk dat de mediator apart met betrokkenen spreekt. Mediation wordt bij welslagen afgerond door een vaststellingsovereenkomst waarin de onderlinge afspraken worden vastgelegd. Raven Advies kan u in het geval van een geschil of conflict behulpzaam zijn.

Contact

Neem contact met ons op:

Peter Raven +31(0)653877767

Kantoor Hoogeveen
Het Hoge Holt 9
7909 BE Hoogeveen

Kantoor Beilen
Noordveen 1
9412 AG Beilen

Kantoor Zwolle
Koestraat 35
8011 NJ Zwolle

Kantoor Goes
Stationsplein 21 ('De Koploper')
4461 HP Goes

T: +31 (0)38 2024037
E:

Contactformulier