Het arbeidsrecht kan worden omschreven als het geheel van (rechts)regels dat betrekking heeft op de arbeidsverhoudingen tussen werknemers en werkgevers in de private en publieke sector.

Wij staan cliënten bij in arbeidsrechtzaken zoals individueel ontslag, collectief ontslag, ontslagvergunningen van UWV Werkbedrijf, en kennelijk onredelijk ontslag.

Individueel ontslag

Door het indienen van een ontbindingsverzoekschrift bij de rechter op grond van artikel 7:685 BW (bijvoorbeeld vanwege een verstoorde arbeidsrelatie of door bedrijfseconomische omstandigheden) kunnen zowel werkgevers als werknemers de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Collectief ontslag

Ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden is niet zelden collectief ontslag. De wetgever heeft, mede op grond van Europese wetgeving, regels gegeven die van toepassing zijn wanneer een werkgever het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst met ten minste 20 werknemers te beëindigen. Veelal spelen vakbonden een belangrijke rol in collectief ontslag zaken.

Ontslagvergunningen van UWV Werkbedrijf

Naast het individueel ontslag door middel van een beslissing van de rechter uit hoofde van het ingediende verzoek als bedoeld in artikel 7: 685 BW, kent de wet (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen) ook sinds 1945 de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te beëindigen door het aanvragen van een ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf.

Kennelijk onredelijk ontslag

Wanneer een werkgever toestemming krijgt van UWV Werkbedrijf om de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn te mogen beëindigen, kan deze opzegging toch (kennelijk) onredelijk zijn. Deze toetsing is voorbehouden aan de rechter. In de wet (artikel 7:681 BW), zijn voorbeeldbepalingen opgenomen, wanneer sprake is van kennelijk onredelijk ontslag.

Contact

Neem contact met ons op:

Peter Raven +31(0)653877767

Kantoor Hoogeveen
Het Hoge Holt 9
7909 BE Hoogeveen

Kantoor Beilen
Noordveen 1
9412 AG Beilen

Kantoor Zwolle
Koestraat 35
8011 NJ Zwolle

Kantoor Goes
Stationsplein 21 ('De Koploper')
4461 HP Goes

T: +31 (0)38 2024037
E:

Contactformulier